lunes, 19 de abril de 2010

Avís

S'OBRI EL TERMINI PER A CANVIS EN LA MODALITAT LINGÜÍSTICA PER AL CURS 2010/2011. ENTREGA DE LA SOL·LICITUD DEL 20 AL 23 D'ABRIL DE 9 A 10'30 HORES EN SECRETARIA.

SE ABRE EL PLAZO PARA CAMBIOS EN LA MODALIDAD LINGÜÍSTICA PARA EL CURSO 201072011. ENTREGA DE LA SOLICITUD DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 9 A 10'30 HORAS EN SECRETARÍA.CANVI RELIGIÓ/ATENCIÓ EDUCATIVA
DURANT TOT EL MES DE MAIG PODRAN SOL·LICITAR EL CANVI DE LA MATÈRIA DE RELIGIÓ A ATENCIÓ EDUCATIVA O VICEVERSA PER AL CURS 2010/2011. HAURAN D'APORTAR CARTA ORIGINAL SOL·LICITANT-HO I FOTOCÒPIA EN HORARI D'ATENCIÓ DE SECRETARIA.

CAMBIO RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA
DURANTE TODO EL MES DE MAYO PODRÁN SOLICITAR EL CAMBIO DE LA MATERIA DE RELIGIÓN A ATENCIÓN EDUCATIVA O VICEVERSA PARA EL CURSO 2010/2011. DEBERÁN APORTAR CARTA ORIGINAL SOLICITÁNDOLO Y FOTOCOPIA EN HORARIO DE ATENCIÓN DE SECRETARÍA.

Recordem que l'horari de secretaria és:

Durant els mesos de Setembre- Juny:
Dimarts 9 - 9'40h
Divendres 13 - 14h

D'Octubre - Maig:
Dimarts 10-11h
Divendres 16-17H

No hay comentarios: